Na vsebino

Volilna komisija Občine Juršinci poziva politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občane Občine da do vključno 13. 09. 2018 na naslov: Volilna komisija Občine Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci posreduje predloge kandidatov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Predlogi se lahko pošljejo tudi po pošti, e-pošti ali faxu in so pravočasni, če jih je OVK prejela do vključno 13. 09. 2018.

K predlogu je potrebno obvezno priložiti soglasje kandidatov za imenovanje v volilni odbor.

Go to top