Na vsebino
Navodila za delo volilnih odborov
navodila
 
Dopolnitve rokovnika DVK 
dopolnitve rokovnika
 
Šifrant (enotni) za določitev stopnje in naziva izobrazbe (-obvestilo vlagateljem kandidatur)
 
Dopis MJU v vezi števila potrebnih  podpor - dodatno pojasnilo

Obrazec za  glasovanje na domu
Obrazec

Obrazec za  glasovanje po pošti
Obrazec
 
JAVNI POZIV političnim strankam, drugim organizacijam občanov v občini ter občanom za predlaganje kandidatov za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov
JAVNI POZIV                         
SOGLASJE IN IZJAVA  

SKLEP o določitvi volišč in njihovih območij za redne volitve župana in članov občinskega sveta v Občini Juršinci v letu 2022
SKLEP

OBRAZCI ZA PODPORO
OBR LV-1 Podpora kandidaturi za župana
OBR LV-2 Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta oz. listi kandidatov

ROKOVNIK, NAVODILA IN USMERITVE
ROKOVNIK volilnih opravil za LV 2022
NAVODILA ObVK za LV 2022
USMERITVE MNZ ZA LV 2022

SKLEP o ugotovitvi najmanjšega števila volivcev, ki lahko na rednih lokalnih volitvah v letu 2022 s podpisovanjem določijo kandidaturo za župana Občine Juršinci
SKLEP

SKLEP o ugotovitvi najmanjšega števila volivcev, ki lahko na rednih lokalnih volitvah v letu 2022 s podpisovanjem določijo kandidaturo za volitve članov Občinskega sveta Občine Juršinci
SKLEP

OBVESTILO VLAGATELJEM KANDIDATUR IN OBRAZCI
OBVESTILO VLAGATELJEM

OBRAZCI ZA VOLITVE ŽUPANA
SKLEP

OBVESTILO VLAGATELJEM KANDIDATUR IN OBRAZCI
OBR LV-5- kandidatura za župana
OBR LV-7- soglasje kandidata za župana
OBR LV- 9-zapisnik politična stranka
OBR LV-12- seznam politična stranka
OBR- LV-14-potrdilo o vložitvi kandidature
OBR-LV-16- volilna kampanja
OBR-LV-1 podpora kandidaturi za župana s podpisi volivcev

OBRAZCI ZA VOLITVE OS
OBR LV-6 -kandidatura OS
OBR LV-8- soglasje kandidata/ov
OBR LV-10- zapisnik politične stranke
OBR LV-12- seznam politična stranka
OBR LV-15- potrdilo o vložitvi kandidature
OBR LV-16 -Volilna kampanja
OBR LV-2 -podpora kandidaturi s podpisi za OS

Go to top