Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-65
Datum: 14. 12. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

 

s k l i c u j e m

22. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v torek 21. 12. 2021, ob 17. uri.

Seja bo potekala v Kulturni dvorani v Juršincih.

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 21. redne in 5. izredne seje Občinskega sveta
 2. Predlog sklepa za potrditev Programa oskrbe s pitno vodo za leta 2022-2026
 3. Predlog sklepa o podaljšanju koncesije za opravljanje obvezne lokalne GJS zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Juršinci
 4. Obravnava pobude
 5. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2022 - PREDLOG 2
 6. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

 

 

Alojzij KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci  

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta,
 • predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj (obrazložitev k točki 2),
 • direktorica občinske uprave,
 • referentka za računovodstvo,
 • mediji

Gradivo je na voljo tukaj.

Go to top