Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-63
Datum: 22. 11. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20) in 23. člena v povezavi z 29. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

 

s k l i c u j e m 5. izredno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo

v ponedeljek 29. 11. 2021 ob 17. uri.

Seja bo potekala v Kulturni dvorani v Juršincih.

 

DNEVNI RED:

  1. Koncesija za opravljanje obvezne JGS zbiranja določenih vrst odpadka, mešanih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Juršinci

 

Seja je zaprta za javnost.

 

Alojz KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci

 

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta,
  • predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj (za obrazložitev k točki),
  • direktorica občinske uprave.

 

 

 Gradivo je na voljo tukaj.

Go to top