Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-59
Datum: 29. 10. 2021

 

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20) in 23. člena v povezavi z 29. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

 

s k l i c u j e m 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 3. 11. 2021, ob 18. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

  1. Obravnava predloga sklepa in Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

 

Seja bo zaprta za javnost.

Župan Občine Juršinci
Alojzij KAUČIČ l.r.

 

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta,
  • direktorica SOU SP,
  • direktorica občinske uprave Občine Juršinci.

 

Gradivo je na voljo tukaj.

Go to top