Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-57
Datum: 15. 10. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20) in 23. člena v povezavi z 29. členom Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

s k l i c u j e m

 3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 20. 10. 2021, ob 19. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

  1. Koncesija za opravljanje obvezne JGS zbiranja določenih vrst odpadka, mešanih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Juršinci

Seja bo zaprta za javnost.

 

Alojzij KAUČIČ l.r.
Župan Občine Juršinci

 

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta,
  • direktorica SOU SP,
  • direktorica občinske uprave Občine Juršinci.

Gradivo je na voljo tukaj.

Go to top