Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-53

Datum: 11. 8. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20) in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

s k l i c u j e m 7. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci

DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi za ustanovitev služnosti in izvedbe odkupa zemljišč za gradnjo regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju odsek 2 Ptuj – Juršinci
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Juršinci, spremembe in dopolnitve št. 3 (kratek postopek)

 

Obrazložitev:

Vljudno prosimo, da se opredelite do predlaganega sklepa in odloka tako, da podate na glasovalnem obrazcu svoj glas ZA ali PROTI predlaganemu sklepu in odloku.

 

Glasovanje poteka od srede, 11. 8. 2021 do ponedeljka, 16. 8. 2021, do 12. ure, pisno preko elektronske pošte ali glasovalni obrazec osebno dostavite na upravo Občine Juršinci.

Gradivo je na voljo tukaj.

 

Alojzij KAUČIČ l.r.

Župan Občine Juršinci

 

 Go to top