Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-26
Datum: 23. 1. 2020

V skladu z določbami 18. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17) in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m
3. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci

DNEVNI RED:

  1. Predlog sklepa o opredelitvi občinskega interesa za prireditev PGD Gabrnik

Obrazložitev:

Vljudno prosimo, da se opredelite do predlaganega sklepa tako, da podate svoj glas ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

Glasovanje poteka od četrtka, 23. 1. 2020 do ponedeljka, 27. 1. 2020 do 12. ure, pisno preko elektronske pošte ali osebno dostavite na Občino.

Alojz KAUČIČ l.r.
Župan Občine Juršinci

PRILOGA:

  • predlog župana za sprejem predloga sklepa,
  • predlog sklepa z obrazložitvijo,
  • obrazec za glasovanje,
  • vloga PGD Gabrnik.

Poslati:

  • članom Občinskega sveta (po e - pošti).

Gradivo je na voljo tukaj.

Go to top