Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-49
Datum: 4. 5. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20) in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

s k l i c u j e m

6. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci

DNEVNI RED:

  1. Predlog sklepa o možnosti pokopa zunaj pokopališča z določitvijo prostora v Občini Juršinci

Obrazložitev:

Vljudno prosimo, da se opredelite do predlaganega sklepa tako, da podate svoj glas ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

Glasovanje poteka od torka, 4. 5. 2021 do četrtka, 6. 5. 2021, do 14. ure, pisno preko elektronske pošte ali glasovalni obrazec osebno dostavite na upravo Občine Juršinci.

Alojzij KAUČIČ l.r.
Župan Občine Juršinci

PRILOGA:

- osnutek (predlog) sklepa z obrazložitvijo,

- dodatno pojasnilo o izvajanju Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej),

- obrazec za glasovanje.

 

POSLATI:

-članom Občinskega sveta (po el. pošti).

Gradivo je na voljo tukaj.

 

Go to top