Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-45
Datum: 25. 2. 2021

 

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017, 3/2020) in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017, 3/2020)

 

s k l i c u j e m

 5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci

 

DNEVNI RED:

 

  1. Predlog Sklepa o vrednosti delov zemljišč, ki predstavljajo odškodnino za zemljišča v pasu gradnje za projekt »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 2 Ptuj – Juršinci« na območju Občine Juršinci

 

Obrazložitev:

Vljudno prosimo, da se opredelite do predlaganega sklepa tako, da podate svoj glas ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

 

Glasovanje poteka od četrtka, 25. 2. 2021 do ponedeljka, 1. 3. 2021 do 13. ure, pisno preko elektronske pošte ali glasovalni obrazec osebno dostavite na upravo Občine Juršinci.  

 

Alojzij KAUČIČ l.r

Župan Občine Juršinci

PRILOGA:

  • predloga župana za sprejem predloga sklepa,
  • predlog sklepa z obrazložitvijo,
  • obrazec za glasovanje.

 

POSLATI:

  • članom Občinskega sveta (po el. pošti).

 

Gradivo je na voljo tukaj.

 

Go to top