Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-42
Datum: 19. 1. 2021

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017, 3/2020) in 23. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017, 3/2020)

 

s k l i c u j e m

izredno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci,

ki bo v ponedeljek, 25. 1. 2021, ob 17. uri.

Seja bo potekala preko spletne platforme Zoom.

 

DNEVNI RED:

 

  1. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove (PIZ) »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju – odsek 2 Ptuj – Juršinci«
  2. Obravnava in sprejem predloga Sklepa o potrditvi Investicijskega programa (IP) »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju – odsek 2 Ptuj – Juršinci«

 

Gradivo je na voljo tukaj.

 Alojzij KAUČIČ
Župan Občine Juršinci

Vabljeni:

  • člani občinskega sveta,
  • direktorica občinske uprave.
Go to top