Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-39
Datum: 18. 1. 2021

V skladu z določbami 18. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017, 3/2020) in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik občine Juršinci, št. 5/2017, 3/2020)

s k l i c u j e m

4. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci

DNEVNI RED:

  1. Predlog Sklepa o potrditvi Predinvesticijske zasnove (PIZ) »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju – odsek 2 Ptuj – Juršinci«
  2. Predlog Sklepa o potrditvi Investicijskega programa (IP) »Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju – odsek 2 Ptuj – Juršinci«

 

Obrazložitev:

Vljudno prosimo, da se opredelite do predlaganega sklepa tako, da podate svoj glas ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

Glasovanje poteka od ponedeljka, 18. 1. 2021 do četrtka, 21. 1. 2021 do 15. ure, pisno preko elektronske pošte ali osebno dostavite na upravo Občine.

 

  Alojz KAUČIČ
Župan Občine Juršinci

 

POSLATI:

  • članom Občinskega sveta (po el. pošti).

Graivo je na voljo tukaj.

Preklic dopisne seje si lahko ogledate tukaj tukaj.

Go to top