Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-37

Datum: 14. 12. 2020

 

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

 

s k l i c u j e m

15. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v ponedeljek 21. decembra 2020,

ob 17. uri.

Seja bo potekala v Kulturni dvorani v Juršincih in tudi preko spletne platforme Zoom.

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta
  2. Seznanitev z letnim Programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju Občine Juršinci za leto 2021 (KP Ptuj d.d.)
  3. Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj – PREDLOG 2
  4. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 - PREDLOG 2
  5. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 

Alojz KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci


Vabljeni:

  • člani Občinskega sveta Občine Juršinci,
  • predstavnik KP Ptuj d.d., g. Dejan Bele (obrazložitev k točki 2),
  • direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
  • referentka za računovodstvo,
  • mediji

 

Gradivo je na voljo tukaj.

 

Go to top