Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-25

Datum: 12. 12. 2019

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 19. decembra 2019,
ob 17. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta
 2. Opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Juršinci po 1. 1. 2020
 3. Obravnava in sprejem Odloka o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Juršinci – po skrajšanem postopku
 4. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Juršinci - 1. obravnava
 5. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci – 1. obravnava
 6. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Juršinci
 7. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2020 - PREDLOG II
 8. Obravnava pobude
 9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

Alojz Kaučič l.r.
Župan občine Juršinci

Vabljeni: 

 • člani občinskega sveta Občine Juršinci,
 • direktorica JZ Zdravstvenega doma Ptuj, Metka Petek Uhan, dr.med.spec. (obrazložitev k točki 2)
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
 • referent za računovodstvo,
 • mediji.

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Go to top