Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-21

Datum: 14. 11. 2019

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m
9. 
redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 21. novembra 2019,
 
ob 17. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 8. redne seje in 2. dopisne seje Občinskega sveta
 2. Seznanitev s poročilom o izvedbi nadzora postopkov javnega naročanja Občine Juršinci v letu 2018
 3. Seznanitev z Letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami na območju občine Juršinci za leto 2020
 4. Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora JU06 Juršinci – PREDLOG II
 5. Obravnava in predlog sklepa za sprejem predloga Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju občine Juršinci – po skrajšanem postopku
 6. Obravnava in predlog sklepa za sprejem predloga Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Juršinci – po skrajšanem postopku
 7. Obravnava pobud s strani društev
 8. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2020 - PREDLOG I
 9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

 

Alojz KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci


Vabljeni: 

 • člani občinskega sveta Občine Juršinci,
 • predsednica Nadzornega odbora, ga. Nataša Žajdela Lah (obrazložitev k 2. točki),
 • predstavnik Komunalnega podjetja Ptuj d.d., g. Dejan Bele (obrazložitev k 3. točki),
 • predstavnica SOU občin Sp. Podravja, ga. Snežana Sešel (obrazložitev k 4. točki),
 • predstavnik SOU občin Sp. Podravja, mag. Dejan Zorec (obrazložitev k točkam 5, 6),
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
 • referent za računovodstvo

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Go to top