Na vsebino

2. DOPISNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE JURŠINCI

V skladu z določbami 18. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17) in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m

2. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci


DNEVNI RED:

1. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Juršinci

Obrazložitev:

Vljudno prosimo, da se opredelite do predlaganega sklepa tako, da podate svoj glas ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

Glasovanje poteka od 28. 10. 2019 do srede, 30. 10. 2019 do 16. ure, pisno preko elektronske pošte ali osebno dostavite na Občino.

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci

Alojz KAUČIČ l.r.

Župan Občine juršinci

PRILOGA:

Gradivo za 2. dopisno sejo OS Občine Juršinci

Go to top