Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-19

Datum: 3. 9. 2019

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

 

s k l i c u j e m

8. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v torek, 10. septembra 2019,

ob 19. uri, v sejni sobi Občine.

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Občinskega sveta
 2. Seznanitev o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2018
 3. Seznanitev o Informaciji o varnostnih pojavih na območju Občine Juršinci v letu 2018
 4. Seznanitev s Poročilom o izvrševanju Proračuna Občine Juršinci za leto 2019 v prvem polletju
 5. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Odloka o spremembah odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2019 - rebalans I
 6. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta Občine Juršinci,
 • direktorica SOU občin v Sp. Podravju, ga. Alenka Korpar (obrazložitev k 2. točki),
 • predstavnik Policijske postaje Ptuj, g. Janko Žnidarič (obrazložitev k 3. točki),
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
 • referent za računovodstvo,

 

Gradivo:

8.redna seja OS

Go to top