Na vsebino

Številka: 900-0033/2018-14

Datum: 17. 05. 2019

 

V skladu z določbami 18. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17) in 24. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

 

s k l i c u j e m

1. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci

 

 

DNEVNI RED:

  1. Predlog sklepa o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka za rekonstrukcijo in novogradnjo Doma upokojencev Ptuj, enota Juršinci

 

Obrazložitev:

Vljudno prosimo, da se opredelite do predlaganega sklepa tako, da podate svoj glas ZA ali PROTI predlaganemu sklepu.

 

Glasovanje poteka od 17. 05. 2019 do torka, 21. 05. 2019 do 10. ure, pisno preko elektronske pošte ali osebno dostavite na Občino.

 

Alojz KAUČIČ l.r.

Župan Občine Juršinci

 

Gradivo:

1. dopisna seja

 Zapisnik 1. dopisna seja

 

Go to top