Na vsebino

Štev.: 900-0033/2018-11

Datum: 22. 03. 2019

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17) in 23. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

 

sklicujem

 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 28. 03. 2019,

ob 18. uri, v sejni sobi Občine.

 

DNEVNI RED:

  1. Obravnava in sprejem predlogov sklepov za »Uskladitev meja občin z mejami parcel«

 

                                                                                                              Alojz KAUČIČ, l.r.

                                                                                                            Župan Občine Juršinci

 

 

 Gradivo si lahko ogledate tukaj

 

Vabljeni:                                                                                                

-      člani občinskega sveta,

-      g. Peter Cafuta, predstavnik SOU občin Sp. Podravja (-za obrazložitev k točki),

-      direktorica občinske uprave,

-      mediji.

 

Go to top