Na vsebino

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Juršinci za leto 2020

Rekonstrukcija JP 655551, Zagorci

Javni poziv za uporabo večnamenske športne dvorane pri OŠ Juršinci v sezoni 2020/21

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Juršinci za leto 2020

JAVNI RAZPIS za dodelitev »de minimis« pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2020

JAVNI RAZPIS za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2020

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2020

JAVNI RAZPIS za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci v letu 2020

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno - humanitarnih dejavnosti v Občini Juršinci za leto 2020

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci za leto 2020

Razpis o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Juršinci v letu 2020

Go to top