Na vsebino

OBČINA JURŠINCI DOBRODOŠLI

Uradne ure

Uradne ure

Kontakti

Kontakti

Projekti

PROJEKTI

Aktualni javni razpisi

Javni razpisi, naročila in objave

NAMEN PROJEKTA

 

Namen projekta je izgradnja regionalne kolesarske povezave med Mestno občino Ptuj in Občino Juršinci za zagotavljanje dnevne mobilnosti med Ptujem z zalednimi gravitacijskimi naselji in sosednjo občino. Kolesarska povezava vključuje območje dveh občin v Spodnjem Podravju (Mestna občina Ptuj in Občina Juršinci). Začetek kolesarske povezave je v naselju Ptuj, ki je mestno naselje Mestne občine Ptuj. V predmetni operaciji se predvideva vzpostaviti 11.004 m  povezane kolesarske povezave, od tega na novo vzpostavljene 8.117 m. Izvajalec bo dela končal najkasneje do 31. 3. 2023.

 

Sodelujoči občini: Ptuj, Juršinci

 

CILJ PROJEKTA

 

Cilj projekta je vzpostaviti smiselne, varne in udobne regijske kolesarske povezave za potrebe dnevne mobilnosti prebivalcev Mestne občine Ptuj in Spodnjega Podravja. Oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost bo prispevalo k spremembi potovalnih navad v občinah Spodnjega Podravja. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza (JPP, kolesarjenje, hoja, souporaba avtomobila, skupna raba avtomobila,...) bomo znižali eksterne stroške prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost. Z investicijo bomo pripomogli k reševanju strateških izzivov in ciljev Celostne prometne strategije Mestne občine Ptuj, izhajajoč iz vizije razvoja prometa Mestne občine Ptuj: »PoTUJ privlačno, aktivno in trajnostno«.

 

Trasa na območju Mestne občine Ptuj: Prične se v križišču pri Kroni, nadaljuje po Cesti 8. avgusta, čez naselje Podvinci in Pacinje do meje z občino Juršinci.

 

Trasa na območju Občine Juršinci: Prične se od meje z Mestno Občino Ptuj v Mostju, kjer prečka reko Pesnico, nadaljuje čez komasacijsko območje Mostje proti naselju Gabrnik, kjer se naveže na obstoječe površine za kolesarje. Po koncu obstoječih površin v Gabrniku nadaljuje proti centru Juršincev kjer se zaključi v krožišču.

 

Dolžina trase Ptuj:3,57 km (nove kolesarske povezave)

Dolžina trase Juršinci: 4,54 km (nove kolesarske povezave)

 

V projektu bodo vzpostavljeni tudi trije novi premostitveni objekti:

 

  1. Brv čez potok Rogoznica na območju Ceste 8. avgusta (Ptuj)
  2. Brv čez vodotok v naselju Pacinje (Ptuj)
  3. Brv čez vodotok v naselju Mostje (Juršinci)

 

PODATKI O FINANCIRANJU:

 

Skupna vrednost projekta znaša 2.991.032,60 EUR z DDV, od tega znaša vrednost gradbene pogodbe 2.671.336,28 EUR z DDV. Naložbo sofinancirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (1.678.924,30 EUR) in Republika Slovenija (419.731,07 EUR), lastni delež sodelujočih občin (Ptuj in Juršinci) znaša 892.377,23 EUR.

 

Ptuj:

EU:  916.833,21 EUR

SLO: 229.208,30 EUR

LASTNI DELEŽ: 694.643,73 EUR

Skupaj: 1.840.685,24 EUR

 

Juršinci:

EU: 762.091,09 EUR

SLO: 190.522,77 EUR

LASTNI DELEŽ: 197.733,50 EUR

Skupaj: 1.150.347,36 EUR

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija

Povezave:

Vreme

 

Povezave

 

Zemljevid

Kontakt

Go to top