Na vsebino

OBČINA JURŠINCI DOBRODOŠLI

Uradne ure

Uradne ure

Kontakti

Kontakti

Projekti

PROJEKTI

Aktualni javni razpisi

Aktualni javni razpisi

Zadnje novice in obvestila

 • Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

  Direkcija Republike Slovenije za vode poziva vse lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

 • !Obvestilo! Vstop v občinsko stavbo v času epidemiji zaradi COVID-19

  Spoštovani. V času epidemije koronavirusa velja omejitev vstopa v občinsko stavbo, vstopijo lahko le zdrave osebe; ob vstopu vas vljudno prosimo za upoštevanje ukrepov, s katerimi boste zaščitili sebe in druge. Pozivamo, da zadeve do nadaljnega urejate preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali telefona (02 7582141), kjer vam bomo podali informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih in starejših občanov, ki ne morejo sami do najnujnejših dobrin ter drugih nujnih zadevah.

 • PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

  Vabljeni na ogled osrednje virtualne občinske proslave Občine Juršinci, ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2021, ki jo je pripravila OŠ Juršinci.

Štev.: 900-0033/2018-35

Datum: 11. 11. 2020

 

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17 in 3/20)

 

s k l i c u j e m

14. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 18. novembra 2020,

ob 17. uri, v Kulturni dvorani.

 

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta
 2. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Juršinci za leto 2020
 3. Predlog sklepa za prodajo zemljišča s parc. št. 41/19, k.o. Juršinci
 4. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra pri nepremičnini parc. št. 531/1, k.o. Senčak
 5. Obravnava pobud s strani občanov
 6. Obravnava Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2021 - PREDLOG I
 7. Obravnava pobude Koordinacijskega odbora LMŠ Spodnje Podravje
 8. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda OŠ Juršinci
 9. Obravnava vloge OŠ Juršinci k sistemizaciji delovnega mesta
 10. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

 

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Alojz KAUČIČ, l.r.
Župan Občine Juršinci


Vabljeni:

 • člani Občinskega sveta Občine Juršinci,
 • direktorica občinske uprave Občine Juršinci,
 • referent za računovodstvo,
 • ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek (obrazložitev k točki 9),
 • mediji

 

Vreme

 

Povezave

 

Zemljevid

Kontakt

Go to top