Na vsebino

OBČINA JURŠINCI DOBRODOŠLI

Uradne ure

Uradne ure

Kontakti

Kontakti

Projekti

PROJEKTI

Aktualni javni razpisi

Aktualni javni razpisi

Zadnje novice in obvestila

 • Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

  Direkcija Republike Slovenije za vode poziva vse lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

 • !Obvestilo! Vstop v občinsko stavbo v času epidemiji zaradi COVID-19

  Spoštovani. V času epidemije koronavirusa velja omejitev vstopa v občinsko stavbo, vstopijo lahko le zdrave osebe; ob vstopu vas vljudno prosimo za upoštevanje ukrepov, s katerimi boste zaščitili sebe in druge. Pozivamo, da zadeve do nadaljnega urejate preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali telefona (02 7582141), kjer vam bomo podali informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih in starejših občanov, ki ne morejo sami do najnujnejših dobrin ter drugih nujnih zadevah.

 • PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

  Vabljeni na ogled osrednje virtualne občinske proslave Občine Juršinci, ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2021, ki jo je pripravila OŠ Juršinci.

Štev.: 900-0033/2018-31

Datum: 3. 6. 2020

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17), 6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m 12. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v sredo, 10. junija 2020, ob 19. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje Občinskega sveta
 2. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe za leto 2020
 3. Seznanitev s poročiloma CSD Spodnje Podravje za leto 2019 (»Pomoč na domu - socialna oskrba« in »Varna hiša«)
 4. Seznanitev s Poročilom oskrbe s pitno vodo za leto 2019 (KP Ptuj d.d.)
 5. Seznanitev s Poročilom o izvajanju GJS ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Juršinci za leto 2019 (KP Ptuj d.d.)
 6. Seznanitev s poročilom o izvedbi nadzora nad porabo proračunskih sredstev za leto 2018
 7. Seznanitev s poročilom o izvedbi nadzora nad materialnimi stroški OŠ Juršinci za leto 2018, ki jih financira Občina Juršinci
 8. Seznanitev s poročilom o izvedbi nadzora nad razdelitvijo sredstev na podlagi občinskih razpisov v letu 2018
 9. Seznanitev z letnim Programom nadzora in finančnim načrtom Nadzornega odbora Občine Juršinci za leto 2020
 10. Seznanitev o doseženih ciljih in rezultatih dela Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju v letu 2019
 11. Obravnava in predlog sklepa za sprejem predloga Odloka o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju občine Juršinci - 2. obravnava
 12. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Juršinci - 2. obravnava
 13. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci - 2. obravnava
 14. Obravnava pobude za najem prostora
 15. Letna poročila za leto 2019:

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

ZRS Bistra Ptuj

OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj

Območno združenje Rdečega križa Ptuj

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

 1. Priprave na občinski praznik
 2. Vprašanja in pobude članov Občinskega sveta
 3. Dodeljevanje transferjev na podlagi javnih razpisov

 

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Alojz KAUČIČ, l.r.

Župan Občine Juršinci 
  

Vabljeni:

 • člani občinskega sveta,
 • predstavnik(-i) CSD Spodnje Podravje (obrazložitev k točkama 2 in 3),
 • predstavnik KP Ptuj, g. Aljoša Fruk (obrazložitev k točki 4),
 • predstavnik KP Ptuj, g. Dejan Bele (obrazložitev k točki 5),
 • predsednica Nadzornega odbora Občine Juršinci, ga. Nataša Žajdela Lah (obrazložitev k točkam 6, 7, 8, 9),
 • direktorica SOU občin v Sp. Podravju, ga. Alenka Korpar (obrazložitev k točki 10),
 • predstavnik SOU občin v Sp. Podravju, g. Dejan Zorec (obrazložitev k točki 11),
 • direktorica občinske uprave, mag. Saša Golob Hodnik

Vreme

 

Povezave

 

Zemljevid

Kontakt

Go to top