Na vsebino

OBČINA JURŠINCI DOBRODOŠLI

Uradne ure

Uradne ure

Kontakti

Kontakti

Projekti

PROJEKTI

Aktualni javni razpisi

Aktualni javni razpisi

Zadnje novice in obvestila

 • Poziv lastnikom priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda

  Direkcija Republike Slovenije za vode poziva vse lastnike in najemnike priobalnih zemljišč ob vodotokih v Sloveniji, zlasti v naseljih in ob kmetijskih zemljiščih, k skrbnemu in gospodarnemu ravnanju v času otoplitve ozračja, ko obstaja možnosti večjih padavin in naraščanja vodostajev.

 • !Obvestilo! Vstop v občinsko stavbo v času epidemiji zaradi COVID-19

  Spoštovani. V času epidemije koronavirusa velja omejitev vstopa v občinsko stavbo, vstopijo lahko le zdrave osebe; ob vstopu vas vljudno prosimo za upoštevanje ukrepov, s katerimi boste zaščitili sebe in druge. Pozivamo, da zadeve do nadaljnega urejate preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali telefona (02 7582141), kjer vam bomo podali informacije glede potrebne pomoči pri oskrbi onemoglih in starejših občanov, ki ne morejo sami do najnujnejših dobrin ter drugih nujnih zadevah.

 • PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

  Vabljeni na ogled osrednje virtualne občinske proslave Občine Juršinci, ob slovenskem kulturnem prazniku 8. februarja 2021, ki jo je pripravila OŠ Juršinci.

Štev.: 900-0033/2018-29

Datum: 11. 5. 2020

V skladu z določbami 16. člena Statuta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17),  6. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št. 5/17)

s k l i c u j e m 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v ponedeljek, 18. maja 2020 ob 19. uri, v Kulturnem centru Juršinci - veroučna učilnica

DNEVNI RED:

 1. Pregled in potrditev zapisnikov 10. redne in 3. dopisne seje Občinskega sveta
 2. Izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti v Občini Juršinci
 3. Predlog sklepa o oddaji poslovnih prostorov v najem ZD Ptuj
 4. Predlog sklepa za povišanje cene programa v vrtcu pri OŠ Juršinci
 5. Seznanitev s poročilom OŠ Juršinci za leto 2019
 6. Program dela Občinskega sveta Občine Juršinci za leto 2020
 7. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 1134, k.o. 354 Zagorci
 8. Predlog sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra na nepremičnini, parc. št. 804, k.o. 356 Sakušak
 9. Obravnava in predlog sklepa za sprejem Zaključnega računa proračuna Občine Juršinci za leto 2019
 10. Letni program kulturne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2020
 11. Letni program športne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2020
 12. Predlog sklepa za sprejem Poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2019 (LEA Sp. Podravje)
 13. Predlog sklepa o obročnem odplačilu terjatve v zapuščinskem postopku D 809/2016 – ZAPRTA ZA JAVNOST
 14. Predlog sklepa o obročnem odplačilu terjatve v zapuščinskem postopku D 83/2019 – ZAPRTA ZA JAVNOST
 15. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Gradivo bo objavljeno na spletni strani Občine Juršinci.

                                                                                                                Alojz KAUČIČ, l.r.

   Župan Občine Juršinci

Vabljeni:

 • direktorica JZ Zdravstvenega doma Ptuj, Metka Petek Uhan, dr.med.spec. (obrazložitev k točki 2),
 • zdravnica Ambulante družinske medicine Juršinci, Amira Hachem, dr. med. spec. družinske medicine (obrazložitev k točki 2),
 • ravnateljica OŠ Juršinci, ga. Jelka Svenšek (obrazložitev k točkama 4 in 5),
 • direktorica občinske uprave,
 • referent za računovodstvo,
 • mediji

Gradivo:

Do gradiva lahko dostopate tukaj.

Vreme

 

Povezave

 

Zemljevid

Kontakt

Go to top