Na vsebino

OBČINA JURŠINCI DOBRODOŠLI

Uradne ure

Uradne ure

Kontakti

Kontakti

Projekti

PROJEKTI

Aktualni javni razpisi

Aktualni javni razpisi

Zadnje novice in obvestila

 sklicujem    

5. redno sejo Občinskega sveta Občine Juršinci, ki bo v četrtek, 14. marca 2019 ob 18. uri, v sejni sobi Občine.

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje Občinskega sveta
  2. Predlog sklepa o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu – socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu - socialne oskrbe za leto 2019
  1. Seznanitev s poročiloma CSD Spodnje Podravje za leto 2018 (»Pomoč na domu - socialna oskrba« in »Varna hiša«)
  2. Obravnava in sprejem predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Juršinci, druge spremembe in dopolnitve - samo za prostorske izvedbene pogoje - II. obravnava
  1. Obravnava in sprejem dopolnitve Odloka o načinu izvajanja GJS s komunalnimi odpadki - po skrajšanem postopku
  2. Zamenjava člana Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ptuj
  3. Letna poročila za leto 2018:

- Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2018 (LEA Sp. Podravje)

- Glasbena šola Karol Pahor Ptuj

- Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

- ZRS Bistra Ptuj

- OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj

- Območno združenje Rdečega križa Ptuj

  1. Pobude in vprašanja svetnikov

 

Gradivo si lahko ogledate tukaj.

                                                                                

                                                                                                                                                       Alojz KAUČIČ, l.r.

Župan Občine Juršinci

Vabljeni: 

-      člani občinskega sveta,

-     predstavnik CSD Spodnje Podravje (obrazložitev k točkama 2 in 3),

-      direktorica občinske uprave,

-       mediji.

Vreme

 

Povezave

 

Zemljevid

Kontakt

Go to top