JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DELOVANJA PEVSKIH ZBOROV V OBČINI JURŠINCI ZA LETO 2018

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja Javni razpis za sofinanciranje delovanja pevskih zborov v občini Juršinci v letu 2018.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNE DEJAVNOSTI OBČINE JURŠINCI ZA LETO 2018

Občina Juršinci objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v občini Juršinci, Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018 in na podlagi Letnega programa kulture Občine Juršinci za leto 2018, Javni razpis za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti občine Juršinci za leto 2018.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI JURŠINCI V LETU 2018

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Juršinci, Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018, Letnega programa športne dejavnosti Občine Juršinci za leto 2018 in v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Občina Juršinci objavlja Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci v letu 2018.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI JURŠINCI ZA LETO 2018

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Juršinci in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci za leto 2018.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI ZA LETO 2018

Na podlagi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti Občine Juršinci in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018, Občina Juršinci objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti za leto 2018.

JAVNO NAROČILO - MODERNIZACIJA IN REKONSTRUKCIJA CEST V OBČINI JURŠINCI

Občina Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za,

Modernizacija in rekonstrukcija cest v Občini Juršinc.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE OBNOV CERKVA V OBČINI JURŠINCI ZA LETO 2018

OBČINA JURŠINCI objavlja na podlagi Zakona o javnih financah), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije in Odloka o proračunu Občine Juršinci za leto 2018,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje obnov cerkva v občini Juršinci za leto 2018.

NA VRH