obcina-jursinci

Juršinci 3b, 2256 Juršinci

Tel: 02 758 21 41 | Fax: 02 758 24 61

Uradne ure občine

PON  8.-12. in 13.-15.

TOR  8.-12. in 13.-15.

SRE  8.-12. in 13.-17.

PET  8.-12.

Kontakti

Občina Juršinci

Juršinci 3/b, 2256 Juršinci

Tel: (02) 758 21 41

Fax: (02) 532 14 21

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Župan občine

Alojz KAUČIČ

Tel: (02) 758 21 41

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Direktorica občinske uprave

Mag. Saša GOLOB HODNIK

Tel.: (02) 758 21 42

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Računovodstvo

Ida BERLAK

Gradiščak 7a, pošta Juršinci

Tel: (02) 758 21 41

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Administracija

Nataša ŠMIGOC

 

Tel: (02) 758 21 41

Fax: (02) 758 2461

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

×

Napaka

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

Investicije in projekti

  Občina bo v letu 2013 namenila sredstva za:

  • začetek izvedbe investicije Obnova vodovodnega omrežja in gradnja fekalne kanalizacije s čistilno napravo v Gabrniku, v višini 522.299,00 EUR  od tega  EU sredstva v višini 200.000,00 EUR in sredstva iz proračuna Občine Juršinci v višini 322.299,00 EUR.

  Projekt bo delno financiran s sredstvi za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 (Uradni list RS, št. 34/12 Sredstva sofinanciranja so zagotovljena na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko na proračunski postavki 761910 – Razvoj regij – okoljska infrastruktura -07-13 EU.  O POMENU IN IZVEDBI EU PROJEKTOV V R SLOVENIJI SI LAHKO PREBERITE NA SPLETNI POVEZAVI; http://www.eu-skladi.si/

  • Urejanje cestne infrastrukture - novo naselje Juršinci, v višini 131.184,00 EUR
  • začetek izvedbe investicije  "Energetska sanacija OŠ Juršinci" v vrednosti 160.164,00 EUR. Od tega sredstva EU v višini 133.470,00 EUR in sredstva iz proračuna Občine Juršinci v višini 26.649,00 EUR.

  Operacija bo delno financiran s sredstvi Evropske unije in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »trajnostna raba energije«, prednostna usmeritve »energetska sanacija javnih stavb. S sredstvi evropske kohezijske politike bo operacija »Energetska sanacija OŠ Juršinci sofinancirana 100% javno upravičenih stroškov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85% delež in slovenska udeležba za kohezijsko politiko 15% delež. O POMENU IN IZVEDBI EU PROJEKTOV V R SLOVENIJI SI LAHKO PREBERITE NA SPLETNI POVEZAVI  http://www.eu-skladi.si/

  • odkup zemljišča ob JP 655221(parcela 717,757 KO Kukava) 2.500,00 EUR
  • izdelavo projektne dokumentacije za Urejanje cestne infrastrukture - novo naselje Juršinci, v višini  19.250,00 EUR,
  • podroben pregled prpjektov je dostopne v NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE JURŠINCI