Občina Juršinci se razprostira na površini 3625 ha, v njej živi približno 2400 občanov. Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric na obeh straneh ceste Ptuj - Juršinci - Gornja Radgona, ter del Pesniške doline. Po pobočjih ter slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci se pretežno ukvarjajo z vinogradništvom ter sadjarstvom. Zaradi konfiguracije terena ni večjih kmetijskih kompleksov. Velja pa omeniti, da je na območju občine zelo razvito trsničarstvo in sadjarstvo, ki nudi visoko kvalitetne pridelke.
Občina Juršinci spada med demografsko ogrožene občine v regiji in Sloveniji, saj je značilno da je v njej izredno visoka stopnja brezposelnosti aktivnega prebivalstva. Zaradi zavedanja stanja na področju zaposlitvene politike in izobraževanja je občina Juršinci v preteklih desetih letih veliko finančnih sredstev in moči namenila prav v razvoj osnovnošolskega izobraževanja ter skrbi za mladino. Pri tem se je kot prednostno izpostavila prav družbeno socialno razvoj mladine in določenih struktur populacije prebivalstva, kjer se v zadnjih letih z izgradnjo večnamenske dvorane omogočila, da se skozi športno rekreativni način življenja lažje premagujejo socialno ekonomske težave prebivalstva.
Kot smo že omenili se prebivalci pretežno ukvarjajo z vinogradništvom, sadjarstvom, živinorejo, poljedeljstvom in trsničarstvom. Delavci so zaposleni v bližnjih in oddaljenih mestih (Ptuj, Murska Sobota, Maribor), tudi v drugih državah (Hrvaška, Avstrija ...), saj v občini ni industrijskih ali drugih obratov, pa tudi podjetniški sektor ni dovlj razvit.
Juršinci so znani predvsem po trsničarstvu, saj Trsničarsko zadrugo Juršinci poznajo po vsej Evropi. Zelo pogosti so izvozi cepljenk v sosednje dežele, tudi v Rusijo, Ukrajino...
Javne zgradbe, zavodi in podjetja v Juršincih so: Osnovna šola Juršinci, vrtec, ambulanta, zobozdravstveni zavod, pošta, župnijski urad (cerkev), občina, bencinska črpalka, gostilne.

Nastanek občine

Karta občine

Občina je nastala 29.12.1994; nastala je iz celotnega območja KS Juršinci in naselja Hlaponci, ki je prej spadalo pod KS Polenšak. Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric na obeh straneh regionalne ceste Ptuj – Juršinci – Gornja Radgona, ter del Pesniške doline, meri 3625 ha (36,25 km2), ima približno 2.400 prebivalcev in 670 gospodinjstev (vir: SURS). Gostota prebivalstva je 60,77 oseb/km2. Občino Juršinci sestavlja 13. vasi oziroma naselij, to so naselja: Bodkovci, Dragovič, Gabrnik, Gradiščak, Grlinci, Hlaponci, Juršinci, Kukava, Mostje, Rotman, Sakušak, Senčak pri Juršincih, Zagorcih.

NA VRH