JAVNI RAZPIS za dodelitev de minimis pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Juršinci za leto 2018. Razpisno dokumentacijo najdete pod rubriko "Razpisi in objave".

JAVNI RAZPIS za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v Občini Juršinci za leto 2018. Razpisno dokumentacijo najdete pod rubriko "Razpisi in objave".

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti, prireditev in projektov, ki niso predmet drugih razpisov v Občini Juršinci za leto 2018. Razpisno dokumentacijo najdete pod rubriko "Razpisi in objave".

NA VRH